Bracelet Joi White

€ 12,95

Miyuki Beads

Natural stone


Size 16 - 19 cm